Statut - Scopul Asociaţiei PDF Imprimare Email
Miercuri, 18 Noiembrie 2009 14:00
Index articol
Statut
Scopul Asociaţiei
Durata de funcţionare şi patrimoniul iniţial
Membrii asociaţiei
Drepturile şi obligaţiile asociaţilor
Atribuţiile organelor asociaţiei
Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
Toate paginile

 

SCOPUL ASOCIATIEI

 

Scopul asociatiei este realizarea unor activitãti în interes general, comunitar sau dupã caz în interesul asociatilor, personal nepatrimonial, precum scopului si obiectivelor formulate în prezentul statut si act constitutiv al asociatiei.

Scopul si obiectivul asociatiei este cresterea , sprijinirea directã a crescãtorilor si ameliorarea calului de rasã Lipitan în vederea pãstrãrii fondului genetic cu caracteristicile morfologice traditionale si actuale ale rasei si ameliorarea în vederea atingeriiparametrilor sportive superioare, în primul rând pentru ramurile de sport hipic: concursuri de atelaje si dresaj, dar care pot fii utilizate performant si în alte sporturi hipice( cãlãria de cursã lungã si cãlãrie de de agrement), care poartã caracteristicile nobile, elegante a calului cu conformatie clasisã de baroc, corespunzãtor si prescriptiilor L.I.F., crearea conditiilor necesare pentru aceste scopuri prin obiectivele sale.

Obiectivele Asociatiei:

 • Asigurarea prin structura sa si prin activitatea pe care  o desfãsoarã, cadrul si conditiile pentru îndeplinirea scopului prevãzut în statut si pentru realizarea aspiratilor membrilor sãi în practicarea cresterii calului de rasã Lipitan.
 • Înfiintarea si editarea regulatã a Cãrtii de herghelie a cailor de rasã Lipitanã detinute de crescãtori particulari asociati din România;
 • Luarea în evidentã si bonitarea efectivelor de cai din rasa Lipitanã;
 • Tinerea continuã a datelor de crestere;
 • Furnizarea informatiilor în cresterea, furajarea, sportului si a valorificãrii. Consultantã de specialitate;
 • Organizarea împerecherilor dirijate;
 • Crearea metodologiei speciale a regimului de evidentã, corespunzãtor scopului de crestere a rasei;
 • Asigurarea  de asistentã tehnicã, servicii si consultant ã juridica si de specialitate în conditii avantajoase membrilor si persoanelor interesate;
 • Organizarea învãtãmântului profesional de specialitate;
 • Realizarea de activitãti promotionale, educationale, întãlniri, dezbateri, conferinte, simpozioane, demonstratii practice, cursuri, precum sprijinirea membrilor de a participa la astfel de manifestãri cu caracter ce se leagã de scopul Asociatiei;
 • Organizarea si participare la  târguri si expozitii interne si internationale, consfãtuiri, prezentãrile rasei bonitare;
 • Protejarea si propagarea rasei;
 • Ca asociatie profesionalã ale crescãtorilor de animele, în special al calului, sustinerea parteneriatului cu Ministerul Agriculturii, Alimentatieisi Pãdurilor în elaborarea politicilor, strategiilor si programelor de crestere si politicilor de produs.
 • Sustinerea intereselor, drepturilor membrilor la toate nivelele si la toate forurile necesare;
 • Sprijinirea, organizarea, derularea de proiecte, a  activitãtilor pentru obtinerea de credite rambursabile, nerambursabile, în vederea dezvoltãrii cresterii de cal Lipitan.
 • Stabilirea de relatii cu organizatii similare din tarã si strãinãtate;
 • Colaborare cu institutiile de specialitate a statului, cu alte asociatii de crestere a cailor si cu organizatii de sport hipic din tarã si strãinãtate;
 • Asigurarea accesului la informatii necesare membrilor pentru realizarea scopurilor;
 • Colaboreazã cu organele sanitar-veterinare în vederea asigurãrii si aplicãrii celor mai eficiente mijloace si mãsuri de prevenire si combaterea bolilor.
 • Promovarea artei de cãlãrie si a culturii de crestere a cailor;
 • Desfãsurarea de alte activitãti în interesul membrilor Asociatiei;


Ultima actualizare în Joi, 26 Noiembrie 2009 14:55
 

Imagini

Contact

Anunțuri recente

Partenerii

Banner