Statut - Durata de funcţionare PDF Imprimare Email
Miercuri, 18 Noiembrie 2009 14:00
Index articol
Statut
Scopul Asociaţiei
Durata de funcţionare şi patrimoniul iniţial
Membrii asociaţiei
Drepturile şi obligaţiile asociaţilor
Atribuţiile organelor asociaţiei
Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
Toate paginile

 

DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI

 

Asociatia a fost constituiã pe duratã nedeterminatã, începând cu data înscrierii ei în registrul asociatilor si fundatiilor la judecãtoria teritorialã unde îsi are sediul.

 

PATRIMONIUL INITIAL AL ASOCIATIEI

 

Patrimoniul initial al Asociatiei  se compune din fonduri bãnesti, alcãtuit din aportul în bani ai fondatorilor formând activul patrimonial în valoare de 5.000.000 lei, adicã cincimilioane lei.

 

Patrimoniul asociatiei

 1. Patrimoniul initial al Asociatiei  se compune din bunuri mobile si imobile, bunuri de folosintã îndelungatã si de scurtã duratã si din fonduri bãnesti, alcãtuit din aportul în naturã si/sau bani al asociatilor, formând activul patrimonial, care trebuie sã fie în valoarea stabilitã de legislatia în vigoare.
 2. Fondurile bãnesti pentru plãti curente se pãstreazã în casieria asociatiei , iar restul în cont bancar.
 3. Categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei :

 

 • Taxa de înscriere pentru membrii fondatori si membri;
 • Cotizatia  membrilor, care va fi stabilitã de adunarea generalã, anual;
 • Achizitionarea de imobile si bunuri de folosintã îndelungatã si scurtã duratã;
 • Venituri realizate din utilizarea si valorificarea bunurilor si produselor primite în acest scop;
 • Donatiile oferite de persoane fizice si juridice din tarã si din strãinãtate Asociatiei  în numerar sau bunuri mobile si/sau imobile
 • Venituri obţinute la cursuri, dezbateri, din organizarea de seminarii, expozitii, alte manifestãri;
 • Resurse obtinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
 • În cazu dacã înfiinteazã societãt societãti comerciale, dividendele obtinute, dacã nu se reînvestesc în aceiasi societãti, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei.
  • Prin orice alte mijloace legale.
 1. Patrimoniul Asociatiei  poate fi folosit numai pentru realizarea scopurilor, obiectivelor si obiectului de activitate al asociatiei , sau pentru activitãti care au ca scop asigurarea fondurilor necesare desfãsurãrii activitãtii, prin activitãti comerciale, servicii, productive, turistice, etc.


Ultima actualizare în Joi, 26 Noiembrie 2009 14:55
 

Imagini

Contact

Anunțuri recente

Partenerii

Banner