Statut - Membrii asociaţiei PDF Imprimare Email
Miercuri, 18 Noiembrie 2009 14:00
Index articol
Statut
Scopul Asociaţiei
Durata de funcţionare şi patrimoniul iniţial
Membrii asociaţiei
Drepturile şi obligaţiile asociaţilor
Atribuţiile organelor asociaţiei
Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
Toate paginile

MEMBRII ASOCIATIEI

Membrii Asociatiei  pot fii:

 • Membri fondatori
 • Membri
 • Membri sustinãtori

 

MODUL DE DOBÂNDIRE SI DE PIERDERE A CALITÃTII DE ASOCIAT

 

Membru al Asociatiei  pot fi persoane fizice si juridice din tarã care sunt proprietari de cai, cel putin o iapã sau armãsar, care îndeplineste conditiile de înregistrare în Cartea hergheliei, care îsi exprimã optiunea în acest sens, care contribuie la realizarea scopurilor Asociatiei  si acceptã prevederile prezentului statut si act constitutiv.

Persoanele fizice sau juridice , care vor sã devinã asociati, membrii ai asociatiei , odatã cu cel mult 15 zile de la exprimarea de vointã scrisã si, acceptatã de cãtre asociatie, vor declara una sau mai multe iepe sau armãsari corespunzãtori Regulamentului de crestere a Asociatiei înscrisi în Cartea  Hergheliei si vor plãti o sumã stabilitã de organele de conducere al asociatiei , ceea ce reprezintã taxa de înscriere în asociatie. La data plãtii taxei de înscriere la asociatie, persoana fizicã sau juridicã devine membru al asociatiei .

Dupã aceastã datã, membrul are obligatia de a plàti o cotizatie lunarã, o sumã stabilitã de organele de conducere al Asociatiei  plãtibil pânã la  a 15-a zi a lunii respective.

Cererile de aderare se adreseazã organului  de conducere al asociatiei , care va decide cu privire la acceptare sau respingere a cererii. Hotãrârea luatã va fi cominicatã solicitantului în termen de maximum 10 zile de la data luãrii hotãrârii. Orice alte drepturi si obligatiuni ale membrilor vor fi stabilite de organul de conducere a asociatiei .

Se poate acorda calitatea de Membru de Onoare al Asociatiei unor persoane din tarã si strãinãtate , care s-au distins printr-o activitate deosebitã în cresterea cailor si în sprijinul dezvoltãrii acestei activitãti si a Asociatiei. Membrii onorifici se aleg de cãtre Adunarea generalã, pe baza propunerii oricãrui asociat aprobat prin vot majoritar simplu .

Calitatea de membrii sustinãtor se realizeazã prin semnarea declaratiei de aderare si prin acordarea sprijinului cãtre Asociatie. Valoarea sprijinului acordat poate fii conform posibilitãtilor, dar cel putin valoarea cotizatiei.

Un membru al Asociatiei  poate sã-si piardã aceastã  calitate în urmãtoarele cazuri:

 • Nu plãteste cotizatia stabilitã;
 • Nu respectã prevederile prezentului statut si al actului constitutiv;
 • Nu respectã prevederile Regulamentului de Ordine Interioarã si de Crestere;
 • Nu participã activ la realizarea scopurilor asociatiei ;
 • Sãvârseste acte sau fapte, care –direct sau indirect- prejudicieazã asociatia;
 • La cererea membrului, cu conditia ca membrul sã comunice vointa sa organului de conducere înainte cu cel putin 15 zile de la iesire din asociatie.
 • Prin decesul membrului. Mostenitorul, în a cãrui proprietate ajunge calul înregistrat în Cartea hergheliei, poate sã cearã în urmãtoarea jumãtate de an dupã mostenire, prin exprimarea de vointã scrisã adresatã consiliului director, transcrierea calitãtii de membru pe persoana sa, pe baza continuitãtii de drept.
 • Prin decizie juridicã în cazul suspendãrii drepturilor civile.
 • Prin excludere pe baza unor cauze fundamentale.

Se considerã cauzã fundamentalã urmãtoarele fapte: dacã asociatul comunicã constient date eronate, sau nu comunicã deloc date; pe baza drepturilor cuvenite prin calitatea de asociat îsi asigurã avantaje necuvenite de drept , sau cauzeazã voit pagube pentru altii;membru al cãrui efevtiv dispare din orice cauzã si într-un an de la producerea evenimetului nu-si reconstituie efectivul minim cerut de prezentul statut si act constitutiv. În asemnea caz, cel în cauzã are dreptul sã continuie activitatea ca membru sustinãtor, iar în cazul eliminãrii motivului, se  reconstituie calitatea de membru asociat. Excluderea poate fi initiat de oricare membru asociat cu prezentarea detailatã a cauzelor cãtre consiliul director, care egzamineazã cauza, în caz de nevoie cu ajutorul expertilor, pronuntã si înainteazã Adunãrii generale. Evidenta cailor în Cartea Hergheliei se sisteazã. Excluderea nu atinge pretentiile asociatiei, cea ce priveste cotizatiile datorate, sau alte datorii fatã de asociatie.

 Ultima actualizare în Joi, 26 Noiembrie 2009 14:55
 

Imagini

Contact

Anunțuri recente

Partenerii

Banner