Statut - Drepturile şi obligaţiile asociaţilor PDF Imprimare Email
Miercuri, 18 Noiembrie 2009 14:00
Index articol
Statut
Scopul Asociaţiei
Durata de funcţionare şi patrimoniul iniţial
Membrii asociaţiei
Drepturile şi obligaţiile asociaţilor
Atribuţiile organelor asociaţiei
Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
Toate paginile

DREPTURILE SI OBLIGATILE ASOCIATILOR

 

Persoanele fizice sau juridice, membri ai asociatiei , dobândesc drepturi si obligatii, ce sunt prevãzute în prezentul satatut.

Drepturile asociatilor:

  • Sã participe la adunarea generalã a asociatiei , fiecare membru având un singur vot;
  • Sã beneficieze de serviciile, facilitãtile oferite si prestate de asociatie;
  • Sã participe la adunãrile, sedintele, festivitãtile organizate de asociatie, cu titlu gratuit, precum si alte drepturi satbilite de organul de conducere al asociatiei .
  • Sã fie alesi în organele de conducere a asocietiei sau la oricare functie al asociatiei, sã fie învestit pentru rezolvarea oricãror probleme  în cazul îndeplinirii de drept comun. ;

Membrii asociati au drepturi egale în probleme organizatorice, iar în problemele de crestere drepturi egale cu numãrul iepelor înscrisi în Cartea hergheliei, dar nici un membru nu poate dobândi mai mult de 40% din numãrul voturilor totale.

Drepturile membrilor de onoare sunt identice cu drepturile membrilor asociati. Membrii sustinãtori au dreptul de consultare si dreptul de a participa la Adunãrile Generale a asociatilor fãrã drept de vot, de a participa la menifestãrile organizate de asociatie cu titlu gratuit.

 

Obligatiile asociatilor:

  • Sã plãteasca taxa de înscriere;
  • Sã plãteascã cotizatia stabilitã;
  • Sã respecte prevederile prezentului statut, precum si orice alte dispozitii prevãzute în actele asociatiei ;
  • Sã participe activ la realizarea scopurilor, obiectivelor asociatiei ;
  • Sã nu sãvârseascã nici un fel de abatere, care ar putea prejudicia direct sau indirect asociatia; precum si alte obligatii stabilite de organul de conducere al asociatiei .

 

Membrii care sunt exclusi sau au iesit din asociatie nu au nici un drept asupra patrimoniului asociatiei .Ultima actualizare în Joi, 26 Noiembrie 2009 14:55
 

Imagini

Contact

Anunțuri recente

Partenerii

Banner